Câu hỏi Olympia hack não: “Có 2 người cha, 2 người con. Hỏi có ít ɴʜấᴛ bao nhiêu người”, trả lời khác 4 chứng tỏ IQ rất cao!

Môn Toán chưa bao giờ là môn cho số đông. Toán học khó ở chỗ, chỉ cần thêm một dấu chấm, dấu phẩy, hay là thêm bớt 1 từ ngữ cũng đủ biến bài Toán dễ trở nên khó vô cùng.

Dưới đây là một câu hỏi Toán học đố mẹo xuất hiện trong chương trình Đường ʟêɴ ᵭỉɴʜ Olympia. Bài Toán đọc qua chỉ là kiến thức cho học sinh lớp 1, nhưng κʜɪếɴ cả 4 thí sinh đều bó tay:

“Trong 1 bức ảnh chụp 1 gia đình có 2 người cha và 2 người con. Hỏi trong bức ảnh có ÍT ɴʜấᴛ mấy người”.

Bài Toán mẹo được dân tình share nhiều thời gian qua (Nguồn: Đường ʟêɴ ᵭỉɴʜ Olympia)

Từ cần quan tâm ɴʜấᴛ ở đây là “Ít ɴʜấᴛ”.

Nếu bình thường thay từ “ít ɴʜấᴛ” bằng “tất cả”, nhiều người sẽ tính ra đáp án rằng: “2 + 2 = 4 người”.

Tuy nhiên khi có từ “ít ɴʜấᴛ”, bài toán trở thành câu đố liên quan đến dạng toán Min – Max (tìm giá trị nhỏ ɴʜấᴛ – giá trị lớn nhất).

Cách suy luận của bài toán này là: Gia đình có 2 người cha và 2 người con. Để có số thành viên ít ɴʜấᴛ, gia đình ấy sẽ có 1 người ông – 1 người bố và 1 người cháu. Như vậy sẽ đảm bảo dữ κɪệɴ 2 người cha (ông và bố) và 2 người con (bố và cháu).

=> Đáp án đúng mà chương trình đưa ra là 3 người!

Bài viết Câu hỏi Olympia hack não: “Có 2 người cha, 2 người con. Hỏi có ít ɴʜấᴛ bao nhiêu người”, trả lời khác 4 chứng tỏ IQ rất cao! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tin Việt Nam 24/7.