Thanh Hóa quyết liệt phòng chống dịch, thúc đấy sản xuất kinh doanh


Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly, đặc biệt đã xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng. Hiện 04 địa phương trong tỉnh phải áp dụng Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ là Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc, TP Thanh Hóa đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống của Nhân dân trong tỉnh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các ngành, lĩnh vực có tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp (tăng 15,5%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (11,1%), giá trị xuất khẩu (36,6%), doanh thu vận tải (15,1%), thu ngân sách nhà nước (15%), doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (12%)… chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp do vậy các sở, ngành, địa phương cần xây dựng, triển khai kịch bản, phương án làm việc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Trong đó, tập trung nguồn lực, nhân lực bảo đảm hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch. Ngành y tế phải kịp thời chấn chỉnh công tác tham mưu, phân phối điều động, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phối hợp kịp thời, hiệu quả với các ngành, như Quân đội, Công an, Giao thông, Lao động –  Xã hội, Giáo dục … chủ động thực hiện nhiệm vụ trước diễn biến liên tục của dịch bệnh…

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ động tham mưu, hướng dẫn các địa phương về nguồn thực hiện việc chi trả các dịch vụ y tế như test nhanh, test RT-PCR, cách ly,… Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc – xin tham mưu khẩn trương công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho 6 nhóm đối tượng được ưu tiên theo kế hoạch ban hành. Đối với ngành giáo dục, phải đặt an toàn cho giáo viên và học sinh lên hàng đầu. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất, học sinh mầm non toàn tỉnh nghỉ học, đối với cấp 1 chỉ học 1 buổi, không tổ chức ăn bán trú; tại các địa phương đang giãn cách áp dụng theo Chỉ thị 15, 16 phải tạm dừng việc học tập đối với tất cả các cấp học.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh cần chủ động, sớm đưa ra được “bản đồ nguy cơ dịch bệnh” từng địa phương để các ngành khác như nông nghiệp, công thương, giáo dục… có cơ sở hướng dẫn, tổ chức sản xuất hoạt động cho từng lĩnh vực của ngành, đặc biệt là công tác lưu thông hàng hóa thiết yếu đảm bảo phòng, chống dịch….

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh và các địa phương có dịch tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc truy vết thần tốc, giám sát mốc dịch tễ các trường hợp liên quan; đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng đối với những trường hợp nguy cơ cao, nhằm sớm phát hiện để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tăng cường điểm tiêm vắc xin và quản lý chất lượng vắc xin trước khi tiêm… Đặc biệt, để thúc đẩy kinh tế phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ GPMB, có giải pháp cụ thể, hiệu quả; tập trung quyết liệt đẩy nhanh vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư tại Thanh Hóa; hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư tại Thanh Hóa; đề nghị ngành Lao động, Thương binh, Xã hội phối hợp với các tỉnh khác chuyển bảo hiểm của người lao động ở các tỉnh khác về tỉnh Thanh Hóa khi người lao động về nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm./.