Hoàn thành ‘mục tiêu kép’, biến cái bất lợi thành cái có lợi…

Trước tình hình của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành ‘mục tiêu kép’, 9 tháng năm 2021, GRDP ước đạt 8,06%, thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết, trong 9 tháng năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển.

Nổi bật là công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo sớm khoanh vùng, kiểm soát được những vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Song song với đó là kinh tế tăng trưởng khá, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều tăng so với cùng kỳ.

Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành “mục tiêu kép”

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng ước đạt 8,06%, thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế tăng khá và tăng mạnh so với cùng kỳ, như: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,43%; sản xuất công nghiệp tăng 15,26%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 8%; giá trị xuất khẩu tăng 53,2%; doanh thu vận tải tăng 13,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 15%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 9,3%; vốn đầu tư thực hiện tăng 6,7%; giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém đó là nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá nhưng chất lượng, giá trị chuyển biến chưa đủ rõ; sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa trong tỉnh còn thấp; phát triển doanh nghiệp mới chỉ có số lượng chưa đi đôi với chất lượng; tiến độ giải ngân đầu tư công, nguồn vốn ODA còn thấp; lĩnh vực đầu tư công còn thấp; việc trình duyệt một số quy hoạch còn chậm, chất lượng cũng còn hạn chế; hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thiếu đồng bộ; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn còn xảy ra.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã có rất nhiều cố gắng, nhưng ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn còn chủ quan, lúng túng…

Nhận định về 3 tháng cuối năm, ông Hưng cho biết, trước tình hình của dịch bệnh, mặc dù tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi mới. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 11% đã đề ra từ đầu năm.

Bí thư Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, “đối với những chỉ tiêu vượt kế hoạch cần phải nỗ lực cố gắng đạt ở mức cao hơn nữa; đối với chỉ tiêu dự kiến đạt là phải phấn đấu để có những chỉ tiêu vượt kế hoạch; còn chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch phải phấn đấu đạt được mức cao nhất, trên tinh thần lấy khó khăn, thách thức để làm động lực phấn đấu “biến bất lợi thành thuận lợi…”.

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa 9 tháng đầu năm 2021 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Nguồn tin Vietnamnet