Hỏa hoạn tại nhà tù ở Indonesia khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng thời gian từ 1h đến 2h sáng 8/9 (giờ địa phương) và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục hoạt động sơ tán tại nhà tù ở tỉnh Banten của Indonesia..

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. (Nguồn: dailytelegraph.com.au)

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. (Nguồn: dailytelegraph.com.au)

Nhà chức trách Indonesia cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà tù ở tỉnh Banten của Indonesia.

Theo thông tin từ Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia, vụ cháy xảy ra vào khoảng thời gian từ 1h đến 2h sáng 8/9 (giờ địa phương) và lực lượng cứu hộ đang tiếp tục hoạt động sơ tán tại nhà tù trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

nguồn https://tiin.vn/chuyen-muc/thoi-su/hoa-hoan-tai-nha-tu-o-indonesia-khien-it-nhat-40-nguoi-thiet-mang.html

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼.̼ể̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼ị̼c̼h̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼ị̼c̼h̼.̼

 Ph̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼n̼ổ̼̼̼i̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ô̼̼n̼g̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼L̼á̼̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼̼̼n̼ ̼c̼â̼̼y̼ ̼x̼ă̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼̣̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼â̼̣̼̼n̼ ̼Đ̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼n̼ổ̼̼̼i̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ô̼̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

 T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼


Lự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼


̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼
N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼̣̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼̼ ̼b̼ô̼̣̼̼,̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼t̼ử̼̼̼ ̼t̼r̼ê̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼b̼à̼̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼t̼r̼ô̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼s̼ô̼̼n̼g̼ ̼T̼ô̼̼ ̼L̼i̼̣̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼.̼ ̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼(̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼T̼ư̼ ̼S̼ở̼)̼.̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼1̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

 Sông Tô Lịch nay còn lại gần 20km,
Sông Tô Lịch nay còn lại gần 20km, bề ngang cũng bị thu hẹp, thuyền nhỏ chỉ đi được trong từng đoạn ngắn. Dòng sông từ Hồ Tây chảy song song với các đường Thụy Khuê, Bưởi, Láng rồi đi qua các phường Khương Đình, Kim Giang, Đại Kim, Thanh Châu, Huỳnh Cung, Tựu Liệt, Yên Ngưu, Văn Điển, Cổ Điển và đổ vào hồ Yên Sở, ngoài việc thông thủy với sông Nhuệ ở Hữu Hoà và Dương Hiền.

Xưa kia thuyền chở hàng và thuỷ quân có thể đi lại dễ dàng trên sông Tô và có hai cửa sông ăn thông với dòng Nhị Hà. Cửa thứ nhất là Thiên Phù ở phía tây-bắc Hồ Tây, đón nguồn nước từ sông Hồng chảy về vùng Nghĩa Đô, nhưng sông Thiên Phù bị cạn dần từ thời Lý. Cửa Hương Bài tức cửa Giang Khẩu, sau đổi tên là Hà Khẩu, bị Pháp lấp để xây khu phố mới.

 Nhánh sông Tô Lịch còn lại ngày nay
Nhánh sông Tô Lịch còn lại ngày nay coi như bắt nguồn từ làng Thuỵ Chương (đầu phố Ngọc Hà) chảy về hướng tây qua đền Voi Phục Thuỵ Khuê đến Chợ Bưởi thì quặt xuống phía nam. Theo dọc phố Thuỵ Khuê xưa kia có 3 làng nghề làm giấy dó cổ truyền là: Hồ Khẩu, Đông Xã, An Thái (Bưởi). Làng nào cũng có đình riêng và cổng làng xây theo kiểu khác nhau. Trên phố này toạ lạc ngôi đền Vệ Quốc, được lập từ thời Lý, ghi niên hiệu Thiên Thuận (năm 1128). Đền thờ hai anh em Cống Lễ và Cá Lễ, hai nhân vật truyền thuyết có công đánh giặc, giữ nước và trị thủy giúp dân.

Bên bờ sông Tô thuộc làng Đông Xã còn có đền Đồng Cổ, thờ thần núi Trống Đồng. Thời Lý—Trần, nơi đây hàng năm có mở hội thề trung hiếu với vua với nước. Ở đình làng An Thái gần chợ Bưởi có ban thờ thành hoàng Vũ Phục với sự tích hai vợ chồng người bán dầu lạc, quê ở xã Xuân Tảo, đã nguyện trẫm mình xuống sông Thiên Phù cho đất lấp cạn sóng lũ khỏi xói lở vào chân thành và cứu vua Lý khỏi bệnh đau mắt.
Khúc sông Tô ở mạn tây kinh thành chảy từ Chợ Bưởi xuống phía nam qua các làng nghề với nhiều nhà thờ họ của các dòng họ khoa bảng nổi tiếng và di tích đình, đền, chùa lên quan đến những vị thần hay người dân có công với nước. Ví dụ như đền Voi Phục thờ thần Linh Lang —Trấn tây Thăng Long, hay địa danh Cầu Giấy nhắc đến nghề làm giấy xưa kia của làng Yên Hoà. Đối diện với làng Cót là làng Láng Thượng ở bờ đông sông Tô, nơi có Chiêu Thiền Tự, tức chùa Láng thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh, chùa Nền thờ cha mẹ Đạo Hạnh, v.v..

Sông Tô chảy tiếp đến quãng làng Láng Trung lại ngoặt về hướng đông-nam, không xa đó là di tích Pháo đài Láng, nơi quân dân Hà Nội nổ những phát đạn đầu tiên vào các trại lính Pháp ở nội thành, mở màn ngày Toàn quốc kháng chiến chống Pháp tái xâm lược (19-12-1946).
Từ ngã ba sông Tô thuộc Thanh Liệt có một nhánh rẽ về phía đông, chảy qua cầu Văn Điển vào hồ Yên Sở rồi được bơm ra sông Hồng. Sông Tô ngày nay thông thuỷ với sông Nhuệ ở hai điểm. Điểm thứ nhất ở cạnh cầu Hữu Hòa và đầu làng Tó, thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Điểm thứ hai ở cạnh đình Dương Hiền, thuộc xã Hòa Bình, huyện Thường Tín.

Từ đầu thế kỷ XX dòng sông Tô Lịch trở nên ô nhiễm nặng vì chủ yếu phải chở các loại nước thải công nghiệp và sinh hoạt từ nội thành mà hầu như không qua xử lý. Cuối những năm 1990, Hà Nội bắt đầu dự án nạo vét, kè bờ, xây đường, bắc cầu, nâng cấp cảnh quan và môi trường. Dù có nhiều nỗ lực cải tạo rất tốn kém, gần đây nhiều đoạn sông đã bị xâm lấn trở lại và vẫn bẩn. Đặc biệt, do lưu lượng nước thải đã lên đến khoảng 150.000m³ mỗi ngày nên sau khi đổ vào sông Nhuệ thì toàn bộ dòng nước hạ nguồn càng bị ô nhiễm hơn.

Nguồn https://hourlypost24.com/d%cc%bcu%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bck%cc%bci%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcc%cc%bca%cc%bcu%cc%bc-%cc%bcx%cc%bce%cc%bcm%cc%bc-%cc%bcv%cc%bco%cc%bct%cc%bc-%cc%bct%cc%bch%cc%bc-i%cc%bc-%cc%bct%cc%bc-h%cc%bce%cc%bc/

The post Hỏa hoạn tại nhà tù ở Indonesia khiến ít nhất 40 người thiệt mạng appeared first on Tin tức hot 24h.