Tạo điều kiện cho học sinh tỉnh Phú Thọ được học tập tại trường học nơi học sinh đang lưu trú


Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh tỉnh Phú Thọ hiện đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố không kịp trở về địa phương để bắt đầu năm học mới 2021-2022.

Ngày 30/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ban hành công văn số 1164 /SGD&ĐT-GDTrH  về việc tạo điều kiện cho học sinh tỉnh Phú Thọ có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi học sinh đang lưu trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn:

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh tỉnh Phú Thọ có nguyện vọng vào học tập năm học 2021-2022 tại các trường nơi học sinh đang lưu trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Xác nhận và chuyển giao kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi lưu trú: Tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, đồng thời đảm bảo nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

Hiền Mai

Nguồn: http://baophutho.vn/giao-duc/202108/tao-dieu-kien-cho-hoc-sinh-tinh-phu-tho-duoc-hoc-tap-tai-truong-hoc-noi-hoc-sinh-dang-luu-tru-179213