Chuyện ʟạ chỉ có ở miền Tây: ɢɪᴀ đìɴʜ 3 thế hệ có 24 ɴɢóɴ ᴛᴀʏ – ᴄʜâɴ

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/chuyen-la/gia-dinh-3-the-he-co-24-ngon-tay-chan-o-mien-tay-655930.html

Bài viết Chuyện ʟạ chỉ có ở miền Tây: ɢɪᴀ đìɴʜ 3 thế hệ có 24 ɴɢóɴ ᴛᴀʏ – ᴄʜâɴ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Songthientam.