Cách đổɪ ᴛʜẻ bảo hiểm y tế giữ nguyên thông tin

Người dân đi công tác, du lịch… bị hỏng, mất thẻ bảo biểm y tế (BHYT) có thể dùng VssID hoặc tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương đó để đổi, cấp mới và giữ nguyên thông tin.

Việt Chung

Nguồn: https://vnexpress.net/cach-doi-the-bao-hiem-y-te-giu-nguyen-thong-tin-4354624.html

Bài viết Cách đổɪ ᴛʜẻ bảo hiểm y tế giữ nguyên thông tin đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sống Thiện Tâm.