Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ cho người lao động đánh bắt hải sản khó khăn 1,5 triệu đồng/người

Ngày 30.9, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do ảnh hưởng Ԁịᴄһ trên địa bàn.

Theo quyết định, người lao động không có giao kết hợp đồng, không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và cách quyết định đã ban hành tại địa phương, làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản sẽ được nhận hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Cụ thể, toàn bộ người tự làm các công việc đánh bắt hải sản gần bờ được hỗ trợ mức 1,5 triệu đồng/người. Đối với người làm thuê không có hợp đồng lao động với cá nhân, tổ chức trong công việc đánh bắt xa bờ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày thực tế mất việc, nhưng không vượt quá 3,5 triệu đồng.

Người được nhận hỗ trợ phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh từ trước 1.5.2021, bị mất việc làm do thực hiện giãn cách xã hội hoặc bị cách ly y tế, phong tỏa, điều trị ᴄᴏᴠɪԀ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người lao động có nhu cầu có thể làm đơn theo mẫu gửi UBND phường, xã xem xét, tổng hợp trình UBND cấp huyện giải quyết. Việc phê duyệt được quy định nhanh chóng trong 4 ngày làm việc, nếu không xét duyệt cũng phải thông báo, trả lời cho người dân được biết.

Các địa phương cấp huyện được sử dụng nguồn ngân sách dự phòng địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dôi dư… và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả. Trong trường hợp cạn kiệt nguồn lực thì nhanh chóng báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để kịp thời hỗ trợ chi trả cho người lao động.